aktualności

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 93/1630/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. dokonał zmiany uchwały nr 90/1577/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. dotyczącej przyznania stypendiów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”, w sposób następujący:

- skreślono z listy doktorantów otrzymujących stypendia w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" osobę, która została wykazana w załączniku nr 1 do uchwały pod pozycją nr 41,

- wprowadzono na listę doktorantów otrzymujących stypendia w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" Pana Marka Jankowskiego pod pozycją nr 59,

- skreślono z listy rezerwowej w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” Pana Marka Jankowskiego, który został wykazany w załączniku nr 2 do uchwały pod pozycją nr 2.

Wniosek Pana Marka Jankowskiego został rekomendowany z listy rezerwowej do otrzymania stypendium w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” podczas posiedzenia Międzyuczelnianej Komisji Stypendialnej, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2009 r.