aktualności

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku i załączników w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” na dokumencie załącznik nr 1 - Opinia o pracy doktorskiej i uzyskiwanych postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej jest wymagany podpis i pieczątka promotora/opiekuna bądź kierownika studiów doktoranckich lub dziekana wydziału bądź dyrektora/kierownika katedry/instytutu, w przypadku braku pieczątki imiennej - pieczątka uczelni.