aktualności

Szanowni Stypendyści,

Informujemy, że w dniu 29.12.2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizował przelewy stypendiów w ramach projektu „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja”.

Kwota wypłaconego stypendium została pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy, ponieważ do dnia wykonania przelewów nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zwolnienia stypendiów od podatku dochodowego.

W związku z powyższym Urząd Marszałkowski musiał dokonać potrącenia zaliczki na podatek dochodowy, gdyż  wypłata stypendiów musiała zostać zrealizowane w roku 2009.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku otrzymania przez Urząd Marszałkowski decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zwolnienia stypendiów od podatku dochodowego, przekazane zostaną stypendystom projektu niezbędne dokumenty, które umożliwią ubieganie się o zwrot z Urzędu Skarbowego potrąconej zaliczki na podatek dochodowy.