aktualności

Uwaga!

 

Osoba, która ubiega się o przyznanie stypendium w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" zobowiązana jest sprawdzić/upewnić się czy podmiot, z którym nawiązała współpracę, funkcjonuje w rozumieniu/w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).