aktualności

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków formalnych podczas oceny formalnej wniosku  doktorant ma prawo korekty/uzupełnienia wniosku we właściwym miejscu składania wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Na potrzeby projektu 7 dni liczy się łącznie z dniem, w którym doktorant otrzymał wezwanie.

W przypadku, gdy 7 dzień w którym doktorant powinien uzupełnić dokument przypada na sobotę lub niedzielę, wówczas dokument można złożyć w pierwszy przypadający dzień roboczy po dniu wolnym od pracy, tj. poniedziałek.

 

Uzupełnienie/korektę wniosku doktorant ma obowiązek potwierdzić dodatkowo poprzez Formularz uzupełnienia wniosku (zał. nr 7 do Regulaminu w zakładce dokumenty do pobrania na stronie: www.doktoranci3.kujawsko-pomorskie.pl).