aktualności

W związku z pojawiającymi się pytaniami, odnośnie zasad przyznawania punktów w ramach oceny merytorycznej za opis i udokumentowanie współpracy z przedsiębiorstwami (…) wyjaśniamy, że zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Procedurze oceny wniosku o przyznanie stypendium oraz zgodnie z informacją przekazaną doktorantom podczas spotkań informacyjnych, przyznawane będą maksymalnie:

 

- 2 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę, którą dokumentuje poprzez list intencyjny od/do przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego (niezależnie od liczby załączonych do wniosku listów intencyjnych),

 

- 1 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę, którą dokumentuje poprzez list intencyjny od/do przedsiębiorstwa spoza województwa kujawsko-pomorskiego (niezależnie od liczby załączonych do wniosku listów intencyjnych).