aktualności

Wypłatę stypendium warunkuje podpisanie umowy stypendialnej przez stypendystów projektu.

Informujemy, że podpisanie umów stypendialnych odbędzie się w Toruniu w dniu 10 grudnia 2009 r.

O szczegółach dotyczących podpisania umów stypendialnych stypendyści projektu zostaną poinformowani drogą listowną oraz telefoniczną.