aktualności

 

Wnioski należy wypełnić w Generatorze Wniosków (program on-line) zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i załączników (załącznik nr 2 do Regulaminu), a następnie złożyć w Punktach Przyjmowania Wniosków:

 

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Kopernika 1, pok. 209A, 85-074 Bydgoszcz, dla doktorantów z UKW,


- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20, pok. 117, 85-225 Bydgoszcz, dla doktorantów z UTP,


- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, pok. 408 (Rektorat), 87-100 Toruń, dla doktorantów z UMK,


- Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum w Bydgoszczy, ul. Jagielońska 13-15, budynek A, pok. 9, 85-067 Bydgoszcz, dla doktorantów z UMK Collegium Medicum,


- Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, pok. 112A (z podaniem następujących danych adresata na kopercie: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), dla doktorantów z innych uczelni niż UMK, UKW, UTP.


 

UWAGA! Obowiązuje data wpływu dokumentów do Punktu Przyjmowania Wniosków