aktualności

Informujemy, że w dniu 23 października 2009 r. wszystkie Punkty Przyjmowania Wniosków
będą czynne do godz. 18.00-tej.

Przypominamy o tym, aby wniosek został złożony w terminie:
- musi wpłynąć do właściwego Punktu Przyjmowania Wniosków
- do godz. 18.00-tej dnia 23 października 2009 r.