aktualności

2010.05.05 - Spotkania informacyjne dla doktorantów dot. naboru wniosków na rok akademicki 2010/2011

  więcej

2010.02.04 - Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego stypendium Zgodnie z art... więcej

2010.02.03 - Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Skan

więcej

2009.12.30 - Wypłata stypendiów

więcej

2009.12.29 - Zmiany w Regulaminie i umowie stypendialnej

więcej

2009.12.29 - Zmiana uchwały dotyczącej przyznania stypendiów

więcej

2009.12.03 - Lista Stypendystów i lista rezerwowa

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-PomorskiegoW dniu 03... więcej

2009.12.03 - Podpisywanie umów stypendialnych

więcej

2009.10.28 - Termin na dokonanie uzupełnienia wniosku

więcej

2009.10.22 - Informujemy, że w dniu 23 października 2009 r. wszystkie Punkty Przyjmowania Wniosków będą czynne do godz. 18.00-tej.

Informujemy, że w dniu 23 października 2009 r... więcej

2009.10.21 - Prowadzone przez uczelnię działalności nie stanowiące działalności gospodarczej.

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r... więcej

2009.10.20 - Przyznawanie punktów za list (listy) intencyjny

więcej

2009.10.16 - UWAGA

Uwaga... więcej

2009.10.16 - Załącznik nr 1 - Opinia o pracy doktorskiej i uzyskiwanych postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku i załączników w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” na dokumencie załącznik nr 1 - Opinia o pracy doktorskiej i uzyskiwanych postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej jest wymagany podpis i pieczątka promotora/opiekuna bądź kierownika studiów doktoranckich lub dziekana wydziału bądź dyrektora/kierownika katedry/instytutu, w przypadku braku pieczątki imiennej - pieczątka uczelni... więcej

2009.10.14 - Przedsiębiorstwo w rozumieniu SZOP PO KL

Informujemy, że po konsultacjach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, ustalono, że ilekroć w ramach Priorytetu VIII Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest mowa o przedsiębiorstwie (i pracownikach przedsiębiorstw) oznacza to przedsiębiorcę (i jego pracowników) w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r... więcej

2009.09.30 - Nabór wniosków od 1 października 2009 r. do 23 października 2009 r.

  Termin składania wniosków w ramach naboru wniosków na rok akademicki 2009/2010 upływa 23 października 2009 r... więcej

2009.09.30 - Miejsca składania wniosków

  więcej

2009.09.30 - Spotkania informacyjne

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:   8 października 2009 r... więcej